Jump to main content

Vystavovali jsme na Konferenci dopravní infrastruktury 2017

Ve dnech 31. 5.–1. 6. 2017 jsme se zúčastnili již dvanáctého ročníku konference s názvem „Dopravní infrastruktura 2017“. Letošní ročník se poprvé konal na zámku v Litomyšli a byl zaměřen na bezpečnou dopravní infrastrukturu a plánování dopravní infrastruktury.

Bezpečnost dopravy je pro nás klíčovým tématem, a proto jsme na akci nemohli chybět. Měli jsme tak možnost představit naše řešení a produkty jak projektantům a lidem z oboru, tak zástupcům akademické sféry. Právě z pohledu bezpečnosti většinu z nich nejvíce zaujaly speciální svodidla pro motorkáře. Jejich výjimečnost spočívá v podélné snížené svodnici zabraňující vážnému poranění těla o svodidlové sloupky. Dále pak účastníky konference zaujaly dřevo-ocelová svodidla Tertu, která jsou ukázkou toho, že kvalitní bezpečnostní prvky je možné vybírat a instalovat i s ohledem na vzhled krajiny a přírodu.

Na konferenci bylo téma bezpečnosti v dopravě ústředním tématem většiny přednášek. Ve společnosti Saferoad považujeme toto téma za klíčové. I proto jsme již před lety přijali Vision Zero, která si klade za cíl nulový počet zabitých a vážně zraněných obětí dopravních nehod.