Jump to main content

Úspěšný program „Road Safety Academy“ v Polsku

Klíčová hodnota Saferoad Group holdingu je bezpečnost na silnicích, proto se v rámci jednotlivých států pořádají i různé podpůrné akce zaměřené právě na bezpečnost. Polský Saferoad RRS Polska zahájil vlastní akademii bezpečnosti, která je zaměřena na vzdělávání lidí podílejících se fungování silničního provozu.

Klíčová hodnota Saferoad Group holdingu je bezpečnost na silnicích, proto se v rámci jednotlivých států pořádají i různé podpůrné akce zaměřené právě na bezpečnost.
Polský Saferoad RRS Polska zahájil vlastní akademii bezpečnosti, která je zaměřena na vzdělávání lidí podílejících se fungování silničního provozu. Cílem akademie je naučit tyto účastníky, jak se sami mohou v každodenní práci na tomto zvyšování bezpečnosti podílet.
Prvního termínu akademie v březnu 2017 se zúčastnilo asi 40 účastníků – silniční projektanti a zástupci státních orgánů, kteří mají na starosti bezpečnost a plánování silničního provozu.
Hlavními tématy byly normy a předpisy, správně zvolené zádržné systémy, ochrany samostatných překážek apod. Úvodní setkání bylo hodnoceno velmi pozitivně. Další setkání se bude tak konat v dubnu 2017. Saferoad RRS Polska plánuje pokračovat v akademii v průběhu celého roku.