Jump to main content

Stali jsme se realizátorem zimní údržby na území města Plzně

Na zimu jsme připraveni

Obdrželi jsme informaci a s potěšením Vám můžeme oznámit, že naše společnost se stala realizátorem zimní údržby na území města Plzně. Ve smyslu zákona č. 13/ 1997 a vyhlášky č. 104/1997 je stanoven začátek zimního období od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. V souladu s výše uvedenou legislativou se zimní údržbou vozovek rozumí, zmírnit závady ve sjízdnosti způsobené povětrnostními vlivy ve stanovených časových lhůtách.

Údržba spočívá ve vydání příkazu dispečera k výjezdu techniky zimní údržby po náhlé změně klimatických podmínek. Sypače musí vyjet do 30 minut ke zmírnění závady ve sjízdnosti komunikace. Do 3 hodin od výjezdu by měly být ošetřeny všechny silnice zařazené do 1. pořadí, druhé pořadí do 6 hodin.

K údržbě budeme využívat celkem 8 nákladních automobilů vybavených sypací nástavbou a radlicí na prohrn sněhu. Pět nákladních automobilů má objem nástavby 4 m3 a další dva mají objem 3 m3. Dále máme k dispozici jedno speciální vozidlo na rychlé zásahy s objemem nástavby 1m3 . Všechna vozidla jsou vybavena nádržemi na solanku. Roztok solanky se používá při posypu solí k jejímu zvlhčení. Jedno z našich vozidel je dále vybaveno nástavbou na posyp drtí. Tou se sype ve vodárenském pásmu v Černicích, Radobyčicích a Liticích.

Na skladech naší společnosti se nachází 2500 tun posypové soli, 300 tun drtě frakce 4/8 mm a 100 tun CaCl2. Tento chlorid se používá při teplotách nižších než -7°C, kdy normální sůl už nezabírá.

Dne 17. 10. 2016 proběhla, za účasti zadavatele – Správa veřejného statku města Plzně, kontrola připravenosti, která proběhla v pořádku, tudíž jsme plně připraveni na začátek zimního období.