Jump to main content

Jen dva řidiči ze sta se naplno věnují řízení!

Jak moc velký vliv má nesoustředěnost a jiné faktory na nehodovost? Jakým činnostem se řidiči věnují? A v jaké intenzitě? To jsou nejdůležitější otázky, které nás v souvislosti s bezpečností na silnicích zajímaly, a proto jsme se rozhodli ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos toto chování řidičů zmapovat. Výsledky výzkumu jsou v mnoha ohledech alarmující.

Nejčastější „rozptylující činnosti“

Dle výsledků výzkumu patří mezi nejčastější „rozptylující činnosti“, kterým se řidiči věnují při řízení patří především používání mobilního telefonu, ke kterému uchyluje svoji pozornost až 36 % respondentů, a to s velmi vysokou frekvencí – při každé jízdě/často. Mezi další časté činnosti patří intenzivní komunikace se spolujezdci, konzumace jídla a nápojů, kouření při jízdě, usměrňování dětí a ovládání navigace. Tyto faktory ještě doplňuje hlazení mazlíčků a líbání se s partnerem či partnerkou.

Věnování se mobilnímu telefonu při řízení alespoň jednou týdně

 

Věnování se mobilnímu telefonu při řízení alespoň občas

Významnou roli hraje stres, únava i povaha člověka

Průzkum Ipsosu potvrdil i to, že dle respondentů jsou z 83 % řidiči hlavním faktorem nehodovosti. Špatný stav vozovky, stav vozidla, jednání ostatních účastníků provozu, situace kolem ani počasí nejsou významné faktory ovlivňující nehodovosti. “Ať už jsou to řidiči jako hlavní faktor nehodovosti nebo působení externích vlivů, nelze opomenout používání bezpečnostních prvků jako jsou svodidla na silnici, tlumiče nárazu aj., protože právě jejich použití může zásadně zmírnit následky dopravní nehody nebo dokonce zachránit lidský život” komentuje zjištění Pavel Foltýn, jednatel společnosti SAFEROAD ČR, která je jeden z hlavních dodavatelů řešení bezpečnosti silničního provozu v Evropě.

Nejvíce pak podle řidičů hraje roli povaha (45 %) a psychické rozpoložení řidiče (26 %), třetím nejsilnějším faktorem ovlivňujícím nehodovost je řidičská praxe (21 %).

Faktory ovlivňující nehodovost

Faktory na straně řidiče ovlivňující nehodovost

 

Každý pátý z nás je nepoučitelný

22 % řidičů zdá se být až chronicky nepoučitelných, přestože buď bourali nebo dostávají pokuty, stále se nevěnují plně řízení vozidla. Jedná se především o ty řidiče, kteří už minimálně 2krát bourali anebo dostali 2 a více pokut.
„Z výzkumu rovněž vyplývá, že jednoznačně více nepoučitelní jsou řidiči-muži, jejichž podíl v četnosti pokut je třikrát vyšší než u žen. Muži rovněž více riskují a více bourají než ženy. Z hlediska počtu bouraček jsou nejdisciplinovanější řidiči ve věku od 45 do 65 let,“ říká Jan Polák, Account Director firmy Ipsos, který vedl tento výzkum.

Až absurdně může působit fakt, že 98 % respondentů si dobře uvědomuje přímou souvislost mezi mírou nevěnování se řízení a nehodovostí.

Průzkum byl realizován agenturou Ipsos v červenci 2017 metodou on-line dotazování na reprezentativním vzorku 1.050 respondentů – řidičů (řídí minimálně 1x měsíčně) ve věku 18-65 let z celé ČR.

 

Celá zpráva ke stažení v pdf